بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزش شیوه زندگی سالم

برگزاری دوره آموزش شیوه زندگی سالم


باهمكارى دانشگاه علوم پزشكى دوره آموزش شيوه زندگى سالم دردوره سالمندى برگزارميشود چنانچه دواطب شركت دراين دوره هستيد با كانون تماس بگيريد.