رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

برندگان مسابقه 60 ثانیه 91/6/9 - 91/6/19 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه 60 ثانیه 91/6/9 - 91/6/19

برندگان مسابقه 60 ثانیه 91/6/9 - 91/6/19

 • بابک محمد زاده 
 • خیرالله سامانی 
 • جعفر علی دوخت 
 • محمد آقایی سروری 
 • سارا عرقچیل 
 • حاجیه فرایضی
 • سعید موسی پور 
 • رقیه شاه قلی 
 • فریده اعتمادی 
 • حسین بخشی 
 • عطا فرجام 
 • راضیه نوایی 
 • زهره هاشم پور اقدم 
 • فریبا علیزاده 
 • حمیرا عبداللهی