جهش تولید | چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

برندگان برنامه سحرلر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه سحرلر

رديف

نام ونام خانوادگي

نوع هديه

1

الميرا تبريزي (تبريز)

100 هزار تومان

2

مريم علي پناه

100 هزار تومان

3

مهدي پاشايي

100 هزار تومان

4

سهيلا (تبريز)

100 هزار تومان

5

زهرا هاکي(ديزج)

100 هزار تومان