رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

برج خلعت پوشان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برج خلعت پوشان

Loading the player...

در ده کيلومتري شرق تبريز در روستاي کرگج از دهستان باسْمَنج برج آجري بلندي وجود دارد که به برج خلعت پوشان معروف شده است.

 اين ساختمان از آثار دوران صفوي مي باشد و در دوره قاجار نيز در اين بنا خلعت اعطائي پادشاهان ايران بر دوش فرمانداران و خدمتگزاران محل انداخته مي شد. اين برج داراي شانزده پهلو و سه طبقه است.
برج خلعت پوشان برج آجری منشورشكل بلندی است كه دارای یك قاعده كثیرالاضلاع 16 ضلعی می باشد كه قطر قاعده آن 5/9 متر می باشد.

برج دارای دو طبقه است ،سقف طبقه اول گنبدی و سقف طبقه دوم ریخته و بعدا با تیرآهن پوشش شده است.

 طاق نماهای جهات اصلی,به شكل طاق جناغی هستند اماجوانب دوازده گانه دیگر به شكل اسپر و دارای طاق نما و تزئیناتی از آجر و كاشی به رنگهای سیاه و آبی است.راه پله طبقه همكف به طبقه اول و پشت بام در گوشه شمال شرقی بنا قرار گرفته است.

 مالكیت بنا متعلق به دانشگاه تبریز بوده و از نظر تاریخی و معماری بنایی است منحصر به فرد كه تا كنون باقیمانده است.

 براساس متون و سفرنامه های دوره قاجاریه برج در داخل استخری قرار داشت كه با گذشتن از روی پلی ورود به ساختمان میسر می شده است.اكنون كانال اطراف برج پر شده و بصورت پیاده رو فرش شده ای در آمده است.

طبقه سوم برج فاقد سقف بوده و بالاي ديوار آن کنگره دندانه اي ساخته شده است که در آيينهاي ويژه از آنها استفاده ميشده است.

سر جان مالکُلم در کتاب خود بنام تاريخ ايران مينويسد: «چون وضع حکومت چيره بر ايران چنان است که ميبايست در هر امري ملاحظه شئونات سلطنت بشود بسياري از آيينها در ايران از اين سبب رواج يافته است. هر چيز که نام پادشاهي بر آنست يا از آن شاه است بايد با احترام و آزرم با آن عمل نمايند و به گونه ويژه اي اداي لوازم آداب کنند، براي نمونه اگر خلعتي از سوي پادشاه به حکام بلد يا کسي ديگر حتي شاهزادگان خانواده پادشاهي فرستاده شود بايد به مسافت چند ميل به پيشواز آن رفته با سپاسگذاري بسيار خلعت را بپوشد آن گونه که هر استان حاکم نشيني جاي ويژه اي در بيرون شهر دارد که آن را خلعت پوشان گويند. خلعت پوشان معمولاً چهار ميل از شهر بيرون است

 

Tower robe covered
Tabriz East Village Karkaj ten kilometers from the village there is a high brick tower to tower Basmenj robe coating is known.
 The building is reminiscent of the Safavid and Qajar Iran is also based upon the governors and servants of the king granted robe was thrown. The sixteen-sided tower has three floors.
Tower Mnshvrshkl long robe covered brick tower that has a 16-sided polygonal base is a base diameter of 9.5 meters.
The tower has two floors, the first floor of a domed roof and ceiling of the second floor is poured and then the beam coverage.
 is.
 Under the ownership of Tabriz University of historically and architecturally unique building which has remained.
 
The third floor tower with no roof and the wall above the dentate Congress that made them special was used in ceremonies.
It used to haul a desire to meet with a robe to wear thank down as governor of each province in which it has a special place in his robe called coating. Robe coating is usually four miles out of the city. "