رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بخشی دیگر از عزاداری مردم تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بخشی دیگر از عزاداری مردم تبریز

Loading the player...

 

ياد حسين‌ و اهداف‌ والاي‌ او، ملت‌ها را زنده‌ مي‌كند، ترويج‌ انديشة‌ حسيني‌ توسعة‌حيات‌ و زندگاني‌ است‌.

 اين‌ نام‌ و اين‌ قيام‌ هميشه‌ فريادي‌ پر طنين‌ در برابر هر ستمگري‌است‌.

 توسل‌ به‌ عاشورا طريق‌ هدايت‌ و عامل‌ نجات‌ است‌. اسلام‌ بيمة‌ عاشورا است‌،عاشورا بيمه‌ عزاداري‌ها.

امام‌ باقر(ع) وصيت‌ مي‌كند در «مِني‌''» مراسم‌ عزاداري‌ به‌ پاكنند، كه‌ چرا. سفارش‌ حضرت‌، مشتمل‌ بر نكتة‌ مهم‌ سياسي‌ - رواني‌ است‌. مردم‌ را به‌مظلوميت‌ اهل‌ بيت‌ متوجه‌ مي‌كند.

 توجه‌ مردم‌ به‌ اين‌ امر مهم‌، زمينة‌ احياي‌ اهداف‌امام‌(ع) است‌. اين‌ عزاداري‌ هاست‌ كه‌ افكار حسيني‌ را در اعماق‌ جان‌ و انديشه‌ مردم‌ نفوذمي‌دهد، عواطف‌ و احساسات‌ را به‌ شور مي‌آورد، و حركت‌ مي‌آفريند.

عزاداري‌ و روضه‌ خواني‌، باز سازي‌ خاطرة‌ فداكاري‌ و جانبازي‌ امام‌ حسين‌ ويارانش‌ در راه‌ پاسداري‌ از حق‌ و عدالت‌ است‌.

عزاداري‌ باعث‌ زنده‌ كردن‌ اهداف‌ امام‌حسين‌(ع) است‌. چرا كه‌ «من‌ ورّخ‌ مومنأ فقد احياه‌؛ بازگو نمودن‌ تاريخ‌ زندگاني‌ مؤمني‌ درحقيقت‌ زنده‌ كردن‌ اوست‌» و زندگي‌ مؤمن‌ در گرو زنده‌ ماندن‌ اهداف‌ والاي‌ اوست‌.

Another part of the mourning people of Tabriz

Hussain and his exalted goals of learning, living nations will promote the idea of Tvshhyat Hosseini's life.

  The name and the resounding cry of revolt against Stmgryast always.

  Ashura is the use of the guide and the rescued. Islamic Insurance is Ashura, Ashoura Zadaryha insurance.

Imam Baqir (AS) advised that the "seminal'' 'Funerals Paknnd, why. Holy Order, including the important political point - it is psychological. Bits Bhmzlvmyt people will notice.

  People's attention to this important field of rehabilitation Ahdafamam (AS). It lives deep in mourning for Hussein thoughts and ideas Nfvzmydhd people, emotions and feelings to bring passion and creates movement.

Mourning and speaker, the memory of the dedication and sacrifice of Imam Hussain Vyaransh in upholding truth and justice.

Mourning the lives Amamhsyn objectives (AS). Because "I Just Vrkh Mvmna Ahyah; recounts the history of his life to live, actually believing" believer's life and survival depended on his noble goals.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید