رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

بازار فرش تبریز - مظفریه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازار فرش تبریز - مظفریه

 

هر بخش از بازار سنتی تبريز با توجه به کسب و کاری که در آن جريان دارد، به شکل خاصی ساخته شده است و باعث شده تا «راسته بازار»، «سرا»، «تيمچه»، «دالان» و «گذر» به وجود بيايند تا هم کسبه و هم مردم به راحتی و با اطمينان به فعاليت و کسب و کار و خريد و فروش اقدام نمايند.

 يکی از ويژگی هاي بازارهای تاريخی، از جمله بازار تبريز، دسترسی آسان به چيزهايی است که مورد نياز هستند. به همين دليل بيشتر بخشهای بازار با اسامی خاصی مثل بازار سماور سازان يا بازار کفاشان مشهور شده اند.

 برخی ديگر از بخشهاي بازار هم با وجود نامی که به لحاظ کاربری در نگاه اول نامشخص می نمايد، به کمک کسبه از تحول و تغيير در امان مانده اند و همچنان با همان نام تاريخی خود شناخته می شوند. مثل سرای امير که بخش مستقل فروش طلا و جواهرات است يا تيمچه مظفريه که با قالی های دستبافتش شناخته می شود.

 تيمچه مظفريه بی شک زيباترين بخش بازار تاريخی تبريز است، تيمچه ای با سقفی بلند، پنجره های کوچک و بزرگ سفيد و رنگی در حاشيه ها و وسط سقف و رديف های منظم حجره هايی که تو را تا سال ۱۳۰۵ قمری، تا روزی که حاج شيخ جعفر قزوينی اين تيمچه را افتتاح کرد.

می گويند شيخ جعفر در روز افتتاح اين تيمچه، زيرکانه در جواب مظفرالدين ميرزا که در آن زمان وليعهد قاجار و ساکن تبريز بوده، مبنی بر اهدای اين تيمچه به وی، نام تيمچه را به مظفرالدين ميرزا هديه می دهد و نام تيمچه ی زيبای بازار می شود مظفريه.

تيمچه مظفريه، بخش ويژه خريد، فروش و خدمات طرح و مرمت انواع قالی و تابلو فرش هايی است که گل هايش با سرانگشتان هنرمند قالی بافان تبريز به آب ِ قالی داده شده است؛ و نتيجه اش شده دسته گلهای رنگارنگی در بازار تبريز .

 شکل و شمايل تيمچه مظفريه، امروز هم تقريبا همانی است که حدود ۱۳۰ سال قبل و بعد از ساخت و تکميل تزيينات بوده. دو درب چوبی بزرگ در دو طرف تيمچه که به روی تالاری با سقفی بلند و چند گنبد پنجره دار کوچک باز می شوند.

 در هر طرف راهروی عريض تيمچه، ۱۳ حجره در طبقه همکف وجود دارد، يعنی با يک چرخش سريع دور تا دور محوطه اصلی تيمچه، می توانيد ۲۶ حجره زيبا با قالی ها و تابلو فرش های زيباتری ببينيد و با صاحبان آنها تا دلتان می خواهد در مورد رنگ و طرح و ويژگی های قالی ها صحبت کنيد!

 تيمچه مظفريه از معدود بخشهای دو طبقه ی بازار تبريز است.

 راهروی ورودی به طبقه بالا، از «گوشواره» های تيمچه، کمی جلوتر از درب های اصلی می گذرد.  در طبقه بالا هم درست مانند طبقه همکف، ۲۶ حجره وجود دارد و بيشتر کارهای جانبی اين هنر- صنعت مانند طراحی قالی يا رفوگری و اطلاح در آنها انجام می شود.

 در اين طبقه می توان با بهترين و ورزيده ترين رفوگران قالی و تابلو فرش، رنگ شناسان و رنگرزان يا کهنسال ترين طراحان قالی شهر ديدار نمود.

 قديمی های بازار تبريز می گويند در بازار تبريز همه چيز پيدا می شود، اما هيچ فرش ماشينی جرات رد شدن از جلوی درب های مظفريه را هم ندارد!

 اين يک ممنوعيت توافقی و البته خيلی جدی است. تمام قالی ها و تابلو فرش هايی که در تيمچه مظفريه وجود دارند، دستبافت و از بهترين و مرغوب ترين آثار توليدی در اين زمينه هستند.

 «استاد روفه گر» از استادکاران قديمی و خوش برخورد شهر هرچه بخواهيد می تواند در مورد حفظ قالی و ترميم آن برايتان بگويد و اگر در مورد طرح و نقش قالی ها بخواهيد بدانيد بهترين کار، پرسيدن اين سوالها از «استاد شانه زن» است. او و خانواده اش سالهاست عمر خود را برای حفظ و معرفی ويژگی های قالی آذربايجان سپری نموده اند و هنوز در بازار تبريز حضوری موثر دارند.

 قيمت قالی ها و تابلو فرش های تيمچه مظفريه با توجه به چند ويژگی متغيير است. ابعاد و اندازه قالی ها يکی از نکات اصلی تعيين قيمت آنهاست. رجشمار که در اصطلاح بازاری به آن «ريز قالي » می گويند هم نکته بسيار مهمی است، هر چه ريز قالی بالاتر باشد، قيمت آن هم بالاتر است. برای قالی های عادی خانه ها، معمولا از ريز ۵۰ يا ۶۰ برای بافت استفاده می کنند و اين يعنی بافنده در هر هفت سانتی متر، ۵۰ يا ۶۰ گره با الياف پشمی يا ابريشمی بر چله ها زده است.

 يکی ديگر از اين ويژگي ها، الياف مورد استفاده در بافت است که در يک تقسيم بندی کلی به دو نوع پشم و ابريشم تقسيم می شوند.

 طرح و رنگ قالی ها هم بسيار مهم و تعيين کننده است. قالی های بافت تبريز، دارای طرح منحصر به فرد خود هستند و رنگرزی الياف با مواد گياهی باعث بهبود رنگ و کيفيت آن نيز شده است. رنگ سرخ لاکی قالی های بافت شهرستان هريس، با فرمول اسرار آميزشان خريداران و علاقمندان بسياری از اقصی نقاط جهان دارند.

 به اين ترتيب، قالی هاي پشمی معمولا قيمتی از ۲ ميليون تومان به بالا دارند و اگر در بافت قالی ها از چله يا الياف ابريشمی هم استفاده شده باشد، پايه قيمت از ۵ ميليون تومان شروع می شود تا ...!

 برای خريد تابلو فرش هم ويژگی های مختلفی تعيين کننده قيمت آن هستند؛ طرح اين تابلوها دامنه متغيری از گل و مرغ و تصوير افراد و مشاهير تا مهمترين آثار نقاشی کلاسيک جهان دارند و قيمت آنها از حدود 4۰۰ هزار تومان آغاز می شود و تا ۱۵ ميليون تومان يا بالاتر هم مي رود.

 هرچند اخيرا بازار قالی و تابلوفرش هم بسيار نوسان داشته، اما اين بازار همچنان به فعاليت خود ادامه می دهد و ميراث دار دهها سال فعاليت برای حفظ يکی از ريشه های تاريخي کشورمان است.

Tabriz Carpet Market
Each section of Tabriz traditional market where the business is due to the special form is made and caused to "bazaar", "Sara", "Timcheh", "corridor" and "transition" are
 One feature of the historic markets, including markets in Tabriz, easy access to the things that are needed. Because most market segments with specific names, such as market makers or market Samovar shoemakers are famous.
 Jewelry is like a house of a.-independent portion or Timcheh Dstbaftsh Mzfryh the carpets are known.
 J. Ghazvini this Timcheh opened.
Sheikh Jaafar said on the opening day of the Timcheh, clever answers Din Mirza Qajar crown prince at that time was living in Iran, based on his award Timcheh name Timcheh Din Mirza gives a beautiful name Timcheh market Mzfryh be.

 Shape and Timcheh Mzfryh, today is almost the same, about 130 years before the building was completed ornament. Two large wooden doors on either side of the hall with a high ceiling and a dome Timcheh that small window opens.
 Talk about the colors and designs and product specifications!
 Timcheh Mzfryh of the few sectors of the market on two floors Tabriz.
 Entrance to the top floor, the "earrings" by Timcheh, slightly ahead of the main door passes. Also on the top floor as the ground floor, there are 26 rooms and more artistic side of things - the industry such as product design or darning and reform them done.
 This class can be the best and most qualified Rofougaran rugs and carpets, color experts and designers, carpet dyeing or oldest cities visited.
 The old bazaar of Tabriz Tabriz say everything can be found on the market, but no carpet machine does not dare to cross the front door Mzfryh!
 This is a compromise and it is very serious prohibition. All rugs and carpets that are in Timcheh Mzfryh, the best and finest handmade and produced works in this field.
 He and his family for many years of his life to the preservation and presentation of product characteristics Azerbaijan have spent and still have an effective presence in the marketplace Tabriz.
 Price rugs and carpets Timcheh Mzfryh varies according to several characteristics. One of the main points of rug sizes and their prices. Rjshmar the market called the "fine carpets known as' The important thing is, the higher the fine product, price it higher. For normal home carpets, usually 50 or 60 for the fine texture and the weaver in the centimeters every seven, 50 or 60 knots of wool or silk fiber of the warp is made.
Another feature of fiber is used in the context of a general division are divided into two types, wool and silk .
 Carpet designs and colors are also important determinants . Tabriz carpets , with their unique designs and colors for dyeing fibers with plant materials and its quality has improved . Crimson red carpets city , Harris , secret formula mating buyers and enthusiasts from around the world are many .
 Thus, woolen carpets usually have high price of 2 million USD and if the carpet of silk warp or time is used, the base price of 5 million dollars to start up !
 To purchase Carpets are also a variety of features determines the price of the project this variable range from flower and bird paintings and pictures of people and celebrities to the most paintings and the classical the price of their million to 15 million about 400 thousand begins the USD is higher .
 Rugs and Carpets Recently, though, the market is very volatile , but the market remains active and continues to maintain the inheritor of decades of one of the roots our nation's history .

{gallery}picproduct/mozafariye{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید