رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

بارندگی در آذربایجان شرقی 29.4 درصد افزایش یافت

بارندگی در آذربایجان شرقی 29.4 درصد افزایش یافت


مدیركل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: بارندگی در این استان در شش ماه اول سال زراعی جاری نسبت به دوره آماری بلند مدت 29.4 درصد افزایش یافته است.

امیرشاهرخ حسنعلیزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا میانگین بارندگی ثبت شده در مراكز هواشناسی استان در مدت یاد شده را 5/181 میلی متر اعلام كرد و افزود: میانگین بارش ثبت شده در دوره آماری بلندمدت 3/140 میلی متر بوده است.
وی میزان بارندگی در تبریز طی سال زراعی جاری را 154 میلی متر اعلام كرد و گفت: این میزان نسبت به شش ماه اول سال زراعی دوره آماری بلند مدت (5/128 میلی متر) 8/19 درصد افزایش داشته است.
حسنعلی زاده اظهاركرد: بیشترین بارندگی در شش ماه سال زراعی جاری در شهرستان مرند به میزان 7/314 میلی متر و كمترین بارش در شهرستان سراب به میزان 7/100 میلی متر اتفاق افتاده است.