رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

اینجا غدیر خم است - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اینجا غدیر خم است

 

راه میان مکه و مدینه یکی از راههای بود که حضرت محمد (ص) به ان بسیار اهمیت می دادند و رسول اکرم هر ساله این راه را چندین بار طی میکردند که در حجه الوداع حادثه بسیار مهم غدیر خم اتفاق افتاد.

در زبان عربی، به سرزمین‌هایی که در مسیر سیلاب قرار دارند و آب سیل‌ها با عبور از میان آن‌ها به دریا می‌ریزد “وادی” گفته می‌شود.

 در این مسیرها، آب‌گیرهایی طبیعی به وجود آمده که پس از عبور سیل از آن‌ها، آب‌های باقی‌مانده در آن جمع می‌شوند. به چنین گودال‌ها و آب‌گیرهایی در عربی “غدیر” می‌گویند.

منطقه‌ی “غدیر خم” نیز در مسیر سیلاب‌هایی واقع شده است که پس از عبور از غدیر به “جُحْفه” می‌رسند و سپس تا دریای سرخ ادامه پیدا می‌کنند و آب سیل‌ها را به دریاها می‌ریزد.

در مناطق مختلف عربستان، غدیرهای زیادی در مسیر سیل‌ها وجود دارد که با نام‌گذاری از یکدیگر شناخته می‌شوند. این غدیر هم برای شناخته شدن از غدیرهای دیگر، به نام “خم” نامگذاری شده است.

غدیر در ۳یا ۴کیلومتری جحفه واقع شده و جحفه (یکی از میقات‌های ۵گانه) نیز در ۶۴کیلومتری مکه قرار دارد. در جحفه راه اهالی مصر، مدینه، عراق و شام از یکدیگر جدا می‌شود.

غدیر خم به علت وجود آب و چندین درخت کهنسال، محل توقف و استراحت کاروانیان بود. این سرزمین گرمایی طاقت فرسا و شدید دارد.

محمد، پیامبر اسلام در بازگشت از آخرین حج خود همه مسلمانانی که در حج شرکت داشتند را در غدیر خم جمع کرد و شیعیان معتقدند که او در آنجا علی بن ابی‌طالب را به‌عنوان وصی و برادر و جانشین خود از جانب الله معرفی کرد.

عبارت معروف «هر آن‌کس که من مولای او هستم، پس علی مولای اوست» قسمتی از خطابه بلند غدیر می‌باشد.

گرچه در تفسیر حدیث غدیر خم در بین شیعه و سنی اختلاف وجود دارد.

اهل سنت تنها اظهار نزدیکی پیامبر به علی و دوستی با او رامی‌دانند و اظهار خواسته اش که علی به عنوان پسر عمو و فرزند خوانده اش جانشین او در مسئولیت‌های خانوادگی اش پس از مرگ شود.

این واقعه و حدیث غدیر در کتاب های شیعه و بسیاری کتاب های اهل سنت نقل شده است.

 اولین منبع تاریخی که به این کتاب اشاره می کند یعقوبی مورخ شیعه در نیمه دوم قرن سوم هجری است و اولین آثار ادبی قابل تاریخ گذاری، مجموعه اشعاری از نویسندگان شیعه در قرن دوم هجری است.

از حدود قرن دوم هجری واقعه غدیر خم بعنوان دلیل نویسندگان شیعه برای اثبات برحقی علی بر جانشینی محمد آمده است.

Ghadir is here
The road between Mecca and Medina, one of the ways that Prophet Mohammad ( PBUH) was very important and any old prophet did this several times during the Farewell Pilgrimage Ghadir very important event is what happened.
In Arabic, the countries which are in the path of floods and floods of water flowing through them into the sea " valley " refers to .
 
In this sense, the natural pools formed after the passage of flood waters that gather debris . Such pits and pools in Arabic " Ghadir " they say.
Region " Ghadir " which is also located in Sylabhayy route passes through Ghadir " Jhfh " look and then continued up the Red Sea floods , and water flows into the sea .
In different regions of Saudi Arabia , along the sills are great Ghdyrhay the name of each are known . The Ghadir Ghdyrhay also known for being the other , called the " bends " is named .
Ghadir is located at 3 or 4 kilometers Jhfh Jhfh ( one Myqathay 5 -fold ) in Mecca is located 64 km . Jhfh the people in Egypt , Medina , Iraq and Syria are separated .
Ghadir due to the presence of water and some old tree , where the caravan to stop and rest . It is a land of intense heat exhausting .
Muhammad , the Prophet returned from his last pilgrimage to Mecca that all Muslims were gathered at Ghadir Khum , where Shiites believe that Ali ibn Abi Talib as his successor and brother and his successor 's introduced the .
The famous phrase " Whoever I am his master , Ali is his master after " portion of the sermons are long- Ghadir .
Although the interpretation of the Ghadir hadith there is a difference between Sunnis and Shiites .
Only near the Sunni Ali and the Prophet expressed her desire that her friend Ramydannd Ali as his successor his cousin and godchild of family responsibilities upon his death.
In the event of Ghadir hadith book is narrated by Shia and many Sunni books .
 
The first historical source of the book refers to the second half of the third century Jacobite historian Shi is the first literary works date collection of poems by writers of the second century AD, is Shia .
Event of Ghadir as the writers of the second century AD, the successor of Muhammad Ali Shi to prove just that .

.

{gallery}picproduct/gadir3{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید