رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

اینجا آرامستان است... - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اینجا آرامستان است...

 

اینجا که آمدی ابتدا تمام تعلقاتت را جدا می کنند و در روی تکه سنگی سرد می گذارند و آب می ریزند به این امید که این دم آخر پاک شوی....

و در آخر بر روی تخت روانی می گذارند و به منزل ابدی می برند...

چشم می گشایی و می بینی که زیر تلی از خاک جسم بی جانت جا مانده...

و بازماندگان بر روی اینکه نشانت در این دنیای بی نشان گم نشود، سنگ قبری مهیا کرده اند ...

و چه بازیچه ایست دنیا که اشرف مخلوقات را در هزار رنگ خود گم می کند و جادوی رنگ ها بشر را در خواب غفلتی می برد...

غفلتی دردناک...

و شهر از دید اینان چه بی رنگ است و افسوس هایی که در همین گوشه کنار گم می شوند و راه به جایی نمی برند!

گاهی نیز برخی سرشت خوبشان در حیات و ممات برکتی بی شمار می شود برای رسیدن به حاجات و شفیعی می شوند در درگاه ذات اقدس....

قفل های بی کلید و شمع های نیمه سوخته حکایت از درد های بی شماری دارد که به درگاه پاکان و نیکان آورده شده...

به امید گشایش...

مانند گلزار شهدا که به حق منبع فیض و رحمت الهی و مایه آرامش و تسل روح های پریشان است...

اینجا آرامستان  است...

والعاقبه للمتقین.

The cemeteryhereis...
Removeallbelongingswith youtocomeherefirst
  Putcoldwaterona stoneandthrowitin the hope thatI'll finallycleared....
Finally,puton a stretcherandtakeforeverhome...
Decodingthe eyesandthe noseunder theheapsofdeadsoilJanetleft...
  Onthesurvivors ofthelostworld oftheshow youdo nothaveto providea gravestone...
Whatafuncreaturesintheworldandthousandslosttheircolorandmagicof colorindreammanwouldneglect...
  Painfulblind oneself...
Andinview ofwhattheyarecolorless
Andunfortunatelythat's missingarearoundandarenot going anywhere!
Sometimessomeinsightfulnatureoflife and deathisa blessingtocountlessHajatandShafiearetheHolyEssence ofGod....
Lockthekeysandhalf-burned candlesarecountlessstoriesofpain,pureandrighteousGodwhobrought...
Hoping toopen...
Asmartyrstothecauseof peace andTesselsource ofgrace andmercy of Godandthesoulisdistracted...
The cemeteryhereis...
LlmtqynValaqbh.

.

{gallery}picproduct/aram{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید