جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

انتخابی دیگر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتخابی دیگر

Loading the player...

خورشید طلوع کرد و بیدار شدیم

از تازگی بهار سرشار شدیم

هنگامه عشق و انتخابی دیگر

در خاطره حماسه تکرار شدیم

خورشید طلوع کرد و بیدار شدیم

از تازگی بهار سرشار شدیم

Other selections
And woke up the sun
Recently, we were full of spring
H. Love and Other selections
Were repeated in the epic memory
And woke up the sun
Recently, we were full of spring