سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

امامی که نمی شناختمش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امامی که نمی شناختمش

Loading the player...

 

نیمه اول خردادماه در تقویم تاریخ جمهوری اسلامی ایران با اتفاقات تاریخی و البته مصائبی جبران ناپذیر رقم خورده است. روزهایی که بزرگ‌ترین رهبر جهان اسلام پس از عمری مجاهدت به جایگاه ابدیشان سفر کردند. یقیناً ایران اسلامی عزت و شرف و حاکمیت و استقلال و تمام داشته‌هایش را مدیون پیر فرزانه ای است که به تبعیت از اجداد طاهربنش خود را وقف ظهور و صدور اسلام ناب محمدی کرد.

رهبری که شأن و شخصیت او را کسی نشناخت و این روزها فرصت خوبی است تا جرعه ای از دریای معرفت آن پیر دیر را بنوشیم.

- بهترین خصلت ایشان صداقت بود. هرگز این‌طور نبود که آن چیزی را که بیرون می‌گویند، وقتی داخل خانه آمدند ناچار باشند چیز دیگری بگویند، یعنی رفتار امام در بیرون همان انعکاس رفتار ایشان در داخل خانه بود به اضافه اینکه در خانه رسمیت ساقط می‌شد.

- به نماز اول وقت، خیلی اهمیت می‌دادند. روایتی از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کردند که «اگر کسی نماز را سبک بشمرد از شفاعتشان محروم می‌شود.» یک‌بار به ایشان گفتم: «سبک شمردن نماز شاید به این معنی است که فرد یک وقت نماز بخواند و یک وقت دیگر نخواند.» گفتند: نه، اینکه خلاف شرع است. منظور امام صادق (علیه‌السلام) این بوده که وقتی ظهر می‌شود و فرد در اول وقت نماز نمی‌خواند، در واقع به چیز دیگری رجحان داده است.» با مثالی که زدند مسئله برایم روشن شد: «وقتی می‌خواهیم از دری بیرون برویم، سعی می‌کنیم به بزرگ‌ترها تعارف کنیم و اگر به بزرگ‌تر اهمیت ندهیم در واقع به کوچک‌تر اهمیت می‌دهیم. سبک شمردن نماز هم همین طور است.»

- تذکر می‌دادند که مواظب اخلاق و سیرت خود باشید. خودتان را نگیرید و تکبر نکنید.

- همیشه در سلام کردن مقدم بر دیگران بودند. هر وقت بر افراد وارد می‌شدند قبل از آنکه آنان سلام کنند، ایشان سلام می‌کردند. امام با آن عظمتی که تمام قدرت‌ها از شنیدن نامشان به وحشت می‌افتادند، آن قدر رئوف و مهربان بودند که حتی اگر با بچه‌ها مواجه می‌شدند به آن‌ها سلام می‌کردند.

- یکی از خصوصیات بارز ایشان، نظافت زیادشان بود. از سنین در تمیزی و نظافت ضرب‌المثل دوستانشان بودند.

- در تمام ساعات شبانه روز حتی یک دقیقه وقت تلف شده و بدون برنامه ای از قبل تعیین شده نداشتند. با توجه به شرایط سنی و میزان فعالیتی که داشتند، باز هم ساعات خاصی را در سه نوبت (هر کدام بین نیم تا یک ساعت) به اهل منزل اختصاص داده بودند .

روحیه‌ی امام تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه‌ی حیات هیچ تغییری نکرد و همان طور که آن روز حرف می‌زدند در مقابل مرگ نیز همان طور بسیار عادی برخورد می‌کردند. یکی از بستگان به ایشان گفته بود که چیزی نیست و حال شما خوب خواهد شد. گفتند: «نه آمدنش چیزی هست و نه رفتنش چیزی هست و نه مرگش چیزی هست. هیچ کدام از این‌ها چیزی نیست.»

Imam never knew

The first half of June in the calendar of events on the Islamic Republic of Iran has marked the history and the suffering irreparable . Days that the greatest leader of the Muslim world after a lifetime struggle Abdysh visited the place . Certainly Iran 's sovereignty and independence and honor and thanks to all Dashthhaysh old is wise to follow their ancestors endowed Tahrbnsh on the rise and that Islam Mohammadi .

The leadership did not recognize the dignity of his person these days is a good opportunity to sip a long drink from the sea of ​​old knowledge .

- The best attribute was his honesty . It was never out of it what they say , they say something else when she came into the house , the imams ' behavior outside the home that reflect their behavior in addition to being recognized at home was toppled .

- The prayer time , were very important . Narrated from Imam Jafar Sadiq ( peace ) had quoted that " if one prayer style of Shfatshan count is denied ." He once said, " Prayer style counting means that a person may take a longer time to pray and read . " they said, 'No, it is unlawful . To Imam Sadiq ( peace ) this afternoon , which is when the first person in prayer does indeed have preferred something else . " Example that went with it was clear to me : " When we go out the door , trying to we do not care offered to older adults and if we are actually less important . Counting prayer style is the same . "

- Note that the kind of care ethics and morality for yourself. Do yourself and not arrogance .

- I always had to take precedence over others . Every time people had arrived before them to say hello , he would say hello . Imam of the greatness of the power of individuals to hear the horror fell , they were so gracious and kind, even if they were confronted with kids who say hello .

- One of their characteristics , grooming was Zyadshan . At the age of cleanliness and hygiene were the proverbial friends .

- At all hours of the day or even a minute wasted no plans had already been set . Due to the age and level of activity , even at certain times , three times (each half an hour) were allocated from home .

Imam until the last breath of the spirit until the last moment of life did not change , and as we were talking that day against the death as they hit the very ordinary . A relative had told them nothing and you will be fine . "They are not coming there something rather walked there something rather than die for nothing . None of this is nothing . "

در سایت نگاه بیشتر ببینید...