جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

آماریلیس پروانه ای - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آماریلیس پروانه ای

Loading the player...

این گل زیبا که با نام آماریلیس پروانه ای در اغلب کشور ها شناخته میشود با ترکیب رنگی بسیار زیبا با پایه سبز و سفید و زرشکی، گونه ای از جنس Hippeastrum در خانواده Amaryllidaceae (نرگسیان) بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است و بیشتر در جنگل های استوایی سواحل اقیانوس اطلس در جنوب برزیل یافت میشود.

آماریلیس پروانه ای گونه ای حفاضت شده میباشد که توزیع آن در مناطق بومی خود در سالیان اخیر کاهش چشمگیری داشته است به طوریکه مساحت تحت پوشش آن از 476000 مایل مربع فقط به 38600 مایل مربع کاهش یافته و اغلب توسط مزارع نیشکر و قهوه و بعد از آن توسط شهرنشینی از بین رفته است.

مساحت تحت پوشش در گذشته به اندازه مجموع ایالات تگزاس، لوئیزیانا، می سی سی پی، آلاباما و فلوریدا بوده است ولی اکنون جنگل باقی مانده کوچکتر از ایالت می سی سی پی است.

شکوفه آماریلیس پروانه ای در برزیل در ماه اکتبر که فصل بهار در نیمکره جنوبی است ظاهر میشود، اما در ایالات متحده و اروپا، ممکن است در هر زمان ولی اغلب در اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر شود.

آماریلیس دارای برگ های باریک و بلند میباشد که طول آن به 3 فوت (0.9 متر) و عرض آن به 3 اینچ (7.5 سانتی متر) میتواند برسد.

شکوفه گل آماریلیس در گلخانه در اواخر زمستان تا اوایل بهار ظاهر میشود و گل بالغ تا 6 اینچ (15 سانتی متر) طول دارد.

آماریلیس نیاز به آفتاب کامل با سایه جزئی دارد و خاک مرطوب و غنی شامل مخلوط خاک 2 قسمت پیت ، 2 قسمت خاک لوم و یک قسمت ماسه خاک مطلوب این گیاه است.

آماریلیس را پس از کاشت و در طول رشد به خوبی آبیاری نمایید و یک بار در ماه با کود با غلظت متوسط تغذیه نمایید.

تکثیر آماریلیس از طریق تقسیم و یا کاشت دانه است. بذر تازه در 21 تا 30 روز بعد از کاشت، رشد خواهد کرد.

Butterfly amaryllis
This beautiful flower called butterfly amaryllis known in most countries with very nice color combination of green and white and maroon base, a species of the genus Hippeastrum in the family Amaryllidaceae (Nargesian) is native to Central and South America and in the forests Equatorial Atlantic coast of southern Brazil found.
by urbanization is gone.
The area covered in the past, the total size of Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama and Florida, but now the remaining forest is smaller than the state of Mississippi.
Amaryllis bloom butterfly in Brazil in October in the southern hemisphere's spring appears, but in the United States and Europe, may at any time but most often occur in late winter and early spring.
Amaryllis is a long narrow leaves and a length of 3 feet (0.9 meters) long and its width to 3 inches (7.5 cm) can reach.
Amaryllis flowers bloom in the greenhouse in late winter and early spring flowers appear and amounted to 6 inches (15 centimeters) long.
Amaryllis full sun to partial shade and moist soil requires a mixture rich soil, 2 parts peat, two parts loam and one part sand is desirable plants.
Amaryllis will grow well after planting and during irrigation and fertilizer once a month with an average concentration of feed.
Amaryllis multiply by division or planting seed. In 21 to 30 days after sowing fresh seed, will grow.