رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

آمادگی در برابر زلزله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آمادگی در برابر زلزله

Loading the player...

 

 

پیش از وقوع زلزله باید وضعیت خانواده ی خود را از نظر آمادگی در مقابله با وقوع زلزله، مورد ارزیابی قرار دهید و در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص اقدام نمایید.

 باید توجه داشت که در بسیاری از موارد رعایت برخی نکات ساده و به نظر ابتدایی می تواند جان افراد خانواده را حفظ نماید.

مکان های ایمن و بی خطر در طول زلزله در خانه و محل کار را قبلا با آموزش از افراد آشنا شناسایی کنید.

بسیاری از مردم با فرو ریختن وسایل و شکستن شیشه ها آسیب می بینند. اتاق های خواب بدون مبلمان سنگین، بهترین و مطمئن ترین مکان است.

این انیمیشن تاکید به آمادگی قبل از زلزله دارد.

Earthquake preparedness

Beforethe earthquake,thesituationofyourfamilypreparednessagainstearthquakeToevaluateandapplyas soon as possibleto fix thedefects.
  It should be notedthat in manycasesseem tofollowsomesimple tipsandbasic  Canpreservethe familylives.

Safeplace at home and at work during the earthquake already familiar with training people to identify.
Many people are injured by collapsing objects and breaking glass. Bedrooms No heavy furniture, the best and safest place.
The animation is emphasized to prepare before the earthquake.