سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

آلودگی هوای تبریز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آلودگی هوای تبریز

هوای شهر تبریز در هفته های گذشته به طور بی سابقه ای 12 روز مداوم آلودگی داشت که به تعطیلی مدارس نیز منجر شد.

با توجه به آخرین آمار استخراج شده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در این شهر، شاخص آلودگی هوا نسبت به ذرات معلق در این مدت 2.5 میکرون 131 پی. اس. آی اعلام شد.

Air pollution Tabriz
Tabriz weather in recent weeks by an unprecedented 12 consecutive days contamination that led to the closure of schools.
According to the latest data obtained from air pollution monitoring stations in the city, the air pollution index for particulate matter 2.5 microns to 131 IP. MS. Was announced.

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
به نظر می رسد هنگام ساخت و ساز در شهری همانند... ناصر ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۳:۵۷

ناصر
به نظر می رسد هنگام ساخت و ساز در شهری همانند تبریز باید سازمان هواشناسی هم جزو مراجع صدور مجوز باشد. موقعیت و محل استقرار شهر تبریز که در داخل دره واقع شده با شهرهای تهران،مشهد و اصفهان فرق می کند. این شهرها کوهپایه ای هستند و از جهات اربعه تنها یک جهت برای آنها مانع محسوب می شود. لیکن تبریز از سه جهت با موانع و کوهها محصور بوده و صرفا" از طریق یک تونل شرقی-غربی با جریان هوا به صورت نسیم یا باد تقریبا" به مدت یازده ماه و پنج روز در سال تنفس می کرد. طی پنج یا شش سال اخیر با روند شتابان برجسازی ها دیگر وزش نسیم و بادهای خنک و مرطوب چندان در سطح شهر محسوس نیست؛ در حالی که بیرون از شهر وزش باد کماکان ادامه دارد! باید منتظر باشیم که از هر چند هفته یا چند ماه یک بار باد شمالی یا جنوبی نزدیک سطح زمین بوزد تا آلودگی هوا را کاهش دهد. این پدیده برای شهروندان قابل تحمل نیست. البته با این تعداد از خودروها و کیفیت آنچنانی آنها، کارخانجات متعدد و غیره، افزایش آلودگی هوا تا حدودی طبیعی است ولی قرار گرفتن شهر خوش آب وهوای تبریز در صدر آلوده ترین شهرهای کشور شگفت آور است. این معضل زیست محیطی حداقل باید به صورت علمی و دقیق سریعا" بررسی شود و جهت حل آن اقدام جدی صورت پذیرد. علی ایّ حال آثار مخرب سوء مدیریت حتی فراتر از محدوده شهر تبریز( مثل سد سازی های بی رویه) در ایجاد این گرفتاری نباید مغفول واقع شود.
+2 (2 آرا)
پست شده در ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۱۳:۵۷