رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

اعتیاد به اینترنت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اعتیاد به اینترنت

Loading the player...

 


زیر چشم هایش گود افتاده است. صورتش تکیده و خسته است. وقتی همه خوابند او بیدار است و وقتی همه بیدارند او چرت می زند. سرکارش تمرکز ندارد، بی حوصله است؛ حوصله آدم های دور و برش را ندارد.

دلش می خواهد ساعت ها تندتر بگذرند و او هرچه زودتر به خلوت اتاقش برسد؛ به دکمه هایی که او را به خود می خوانند، به دریچه ای که چهره دیگری از دنیا را به او نشان می دهد. او بی قرار این دنیای مجازی است.

او همه علامت های یک معتاد را دارد. او یک معتاد اینترنتی است.

بی تردید، اینترنت در زندگی افراد جامعه، تغییر اساسی به وجود آورده است. این تغییر را می توان با اختراع تلفن در اوایل قرن بیستم و تلویزیون در دهه پنجاه مقایسه کرد. اینترنت، بشارت دهنده کم کردن فاصله ها و گسترده کردن روابط میان آدمیان شده است.

اما امر متناقض این است که خود این تکنولوژی گاه موجب تقلیل و افت سایر روابط اجتماعی شده و تنهایی فرد را بیش تر کرده است .

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید