رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

آسیاب قدیمی آبش احمد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آسیاب قدیمی آبش احمد

Loading the player...

 

انسان از دیرباز با تکیه بر هوش و خلاقیت خود دست به ابتکاراتی زده تا زندگی خود را سهل کند.

آسیاب های قدیمی نمونه ای از این ابتکارات هستند.

هم اکنون  در آبش احمد یکی از شهرهای شهرستان کلیبر، پدری دنیا دیده در کنار آسیاب قدیمی اش روزگار می گذراند.

و تا زمانیکه توان در دستان پینه بسته اش داشته باشد، دوست دارد در آسیاب دانه های طلایی گندم را به سبکی که از کودکی یاد گرفته است به آرد نان تبدیل کند.

Oldwatermillabsh Ahmad

Traditionallyrelied on human intelligence and creativity to make your life easier, initiatives taken to.
Old mills are examples of these initiatives.
now absh Ahmed's city in the cities of kaleybar whom his father had old alongside the old mill.

Anduntil we have on hand baste it, like golden grains of wheat to the mill style of the child has learned to make bread flour.

.

 

 

 

 

 

برای دیدن ویدیو های بیشتر به شبکه مجازی نگاه مراجعه نمایید