جهش تولید | چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «قيش گئجه لري» (12/12/93 تا 09/12/93) - نمایش محتوای تلویزیون