رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «شهرميز»(93/7/14 لغايت 93/7/20) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «شهرميز»(93/7/14 لغايت 93/7/20)

 

رديف

نام ونام خانوادگي

1

رحيم قرباني(تبريز)

2

مرضيه اکرمي(تبريز)

3

زيبا بارعي(تبريز)

4

پرستوجبارزاده(تبريز)

5

فرزين قره خانلو(تبريز)

6

مريم حامد(تبريز)

7

مهدي فرزي(تبريز)

8

محمدحسين رشتبريان(تبريز)

9

طيبه شريفي قديم

10

حميده بيشکي