رونق تولید ملی | شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «شهرميز» 93/1/18 الی 93/1/20 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «شهرميز» 93/1/18 الی 93/1/20

رديف

نام ونام خانوادگي

1

جواد قدس آئين(صوفيان)

2

قاسم صباغي(مرند)

3

نقدعلي ناموران(بستان آباد)

4

فضه وليزاد(تبريز)

5

مريم محمودي(تبريز)