رونق تولید ملی | جمعه، ۱۵ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «شهرميز»( 93/1/17 - 92/12/26) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «شهرميز»( 93/1/17 - 92/12/26)

رديف

نام ونام خانوادگي

1

فاطمه شاهي(تبريز)

2

زهرا عموزاده(تبريز)

3

بهناز همازاد(تبريز)

4

حسين ساساني(اسکو)

5

قاسم فتحي(هادي شهر)

6

ويدا ابراهيمي(تبريز)

7

سميه زنده دل(سراب)

8

عليرضا جعفري(تبريز)