رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهريميز» (92/11/20 لغايت 92/11/15) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهريميز» (92/11/20 لغايت 92/11/15)

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهريميز» (92/11/20 لغايت 92/11/15)

رديف

نام ونام خانوادگي

1

نسرين قاسم زاده(تبريز)

2

علي عباس زاده(مرند)

3

فاطمه چمن پيرا(اسکو)

4

ام البنين اوجاقي(تبريز)

5

محمد قدس آيين(صوفيان)

6

جاويد فيروزي اصل(اهر)

7

ابوالفضل شکر زاده(تبريز)

8

حميده مير باقري(تبريز)

9

سعيد ايزدي(تبريز)

10

ناصر احمد زاده(تبريز)