رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهرميز» ( 27/ 92/11لغايت 92/12/4) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهرميز» ( 27/ 92/11لغايت 92/12/4)

اسامي برندگان برنامه تلويزيوني «شهرميز» ( 27/ 92/11لغايت 92/12/4)

رديف

نام ونام خانوادگي

1

اصغر کرامتي(رشت)

2

محمد نعمتي(تبريز)

3

اسماعيل نقي پور(تبريز)

4

حسين خادمي(مراغه)

5

مهدي ابراهيميان(تبريز)

6

جواد دلير(ملکان)

7

احمد کنعاني(تبريز)

8

نعمت محمدي(تبريز)

9

حميد عيسي زاده(تبريز)

10

مونا نادري(تبريز)

11

يوسف سيفي(هوراند)

12

جعفر اوچلار(اهر)

13

نوشين خوش گفتار(تبريز)

14

حسين علمي(اهر)

15

احد اشرف زاده(مرند)