رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۸

اسامي برندگان برنامه «آيسان» - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامي برندگان برنامه «آيسان»

اسامي برندگان مسابقه ي تلويزيوني «آيسان»

رديف

نام ونام خانوادگي

شماره مسابقه

1

فاطمه صادق زاده از هوراند

1

2

محمد خورجه ديزجی از تبريز

1

3

محمد رستمی وايقان ازتبريز

2

4

فاطمه نصيرپوراز تبريز

2

5

عفت فرشچی انديزی از تبريز

3

6

آيدا بيرقی از تبريز

3

7

ليلا رحيمی از تبريز

4

8

سعيد زند کمند از تبريز

4

9

احد مشمول از تبريز

5

10

محمدرضا فتحی از تبريز

5

11

اکبر يوسفی از هوراند

6

12

نيره تقی زاده از تبريز

6

13

جواد مهدوی از خسروشهر

7

14

هاشم حسين پور پويان از تبريز

7

15

سعيد اميدی از کليبر

8

16

طلا زمانی از تبريز

8

17

مهناز حسن پور از تبريز

9

18

حسين غريب از تبريز

9

19

راحله بابازاده از خوی

10

20

ادريس بيری از آذرشهر

10

21

علی موسائی از مرند

11

22

ليلا عبدالهی از تبریز

11

23

محمود رستمی از مشکين شهر

12

24

علی قانونی از تبريز

12

25

مليحه حسين پور از تبريز

13

26

مريم اکبری از اهر

13

27

حبيبه شريفی از تبريز

14

28

نعيمه افتخاری از تبريز

14

29

سلمان عشقی از تبريز

15

30

شمس الله عبدالهی از مرند

15

31

محمد فرشباف فکری  از تبريز

16

32

مريم باستانيان از تبريز

16

33

افسانه انور حقيقی از تبريز

17

34

ابوالفضل عبدالباقری از مرند

17

35

راحله پناهی  از تبريز

18

36

غلامعلی حاجی محمدی از گوگان

18

37

قاسم شکری  از تبريز

19

38

هادی جنگی از تبريز

19

39

ليلا جواد زاده از تبريز

20

40

مينا صالحوند از تبريز

20

41

محبوب حاجی پور از تبريز

21

42

غلامحسين نصيری از تبريز

21

43

احد سوار  از تبريز

22

44

محمدرضا درخشی امقانی  از اسکو

22

45

سيمين رحيمی اردکلو  از مرند

23

46

رحمان تقی زاده  از تبريز

23

47

ماه انور اسدی  از تبريز

24

48

اسماعيل زاهدی از روستای عباس آباد

24

48

زهرا حيدری  از تبريز

25

49

رقيه ابراهيمی  از تبريز

25

50

زهرا علی بابائی  از سردرود

26

51

حميده سيفی  از مراغه

26

52

ابراهيم علمی  از تبريز

27

53

جاويد رحيمی  از کليبر

27

54

مريم احمدی از روستای دولت آباد ميانه

28

55

الهه پوراحمد از تبريز

28

56

ليلا بی نظيرفر  از تبريز

29

57

محمد علی سلمانی  از خلجان

29

47

ماه انور اسدی  از تبريز

24

48

اسماعيل زاهدی از روستای عباس آباد

24

48

زهرا حيدری  از تبريز

25

49

رقيه ابراهيمی  از تبريز

25

50

زهرا علی بابائی  از سردرود

26

51

حميده سيفی  از مراغه

26

52

ابراهيم علمی  از تبريز

27

53

جاويد رحيمی  از کليبر

27

54

مريم احمدی از روستای دولت آباد ميانه

28

55

الهه پوراحمد از تبريز

28

56

ليلا بی نظيرفر  از تبريز

29

57

محمد علی سلمانی  از خلجان

29