رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ارُه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ارُه

Loading the player...

در این طنز با وجود ارُه در خانه از همسایه به صورت قرضی ارُه درخواست می شود و علی رغم این به همسایه ای که ارُه نمی دهد گدا و خسیس نیز گفته می شود!

Saw

Despite saw the humor in the house of a neighbor saw loan application and despite the neighbor saw a beggar and a miser will not be said

!