رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

ارس - نمایش محتوای صدا

 

 

ارس

این برنامه برنامه ای است با ساختار مصاحبه و بحث به صورتی که  گزارشگر با حضور در محل (جلفا ،نوردوز ، تبریز ) با کارشناسان وتجار منطقه آزاد ارس مصاحبه و بحث کارشناسی تهیه میکنند  از ساختار این برنامه میتوان به موارد زیر اشاره نمود . 

  • اطلاع رسانی در خصوص فعالیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد ارس 
  • کمک به رشد و شکوفایی منطقه آزاد ارس 
  • راهنمایی سرمایه گذاران 
  • کمک به رفع مشکلات موجود و موانع .