احادیثی از امام رضا(ع)

احادیثی از امام رضا(ع)


 

راز پوشی در کارها

 

بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون راز پوشی در کارها «‌بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا. روایت شده که افشاگری کفر است و روایت شده کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است و روایت شده که هرچه از دشمن پنهان میداری، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد. بحار الانوار، ج 78، ص 347»

------------------

رابطه عبادت با محبت اهل بیت(ع)

بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون رابطه عبادت با محبت اهل بیت(ع) «‌مبادا اعمال نیک و تلاش در عبادت را به تکای دوستی آل محمد(ع) رها کنید، و مبادا دوستی آل محمد(ع) و تسلیم برای آنان را به اتکای عبادت از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.

 بحار الانوار، ج 78، ص 347»

-----------------

پنج خصلت نیكو

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌پنج چیز است که در هر کس نباشد امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته باش: کسی که در نهادش اعتماد نبینی، و کسی که در سرشتش کرم نیابی، و کسی که در خلق و خوی اش استواری نبینی، و کسی که در نفسش نجابت نیابی، وکسی که از خدایش ترسناک نباشد.

تحف العقول، ص 470»

------------------

عبادت چیست؟ا

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نیست، و همانا عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست.

 تحف العقول، ص 466

---------------

 

حق اهل بیت (ع) بر مردم

بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد حق اهل بیت (ع) بر مردم «حضرت به ابی هاشم داود بن قاسم جعفری فرمود: ای داود ما را بر شما به خاطر رسول خدا ص حقی است، و شما را هم بر ما حقی است، هر که حق ما را شناخت رعایت او باید، و هر که حق ما را نشناخت حقی ندارد.

 تحف العقول، ص 471»

----------------

قدر دانستن نعمتهای الهی

 

بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد قدر دانستن نعمتهای الهی «با نعمتها خوش همسایه باشید، که گریز پایند، و از مردمی دور نشوند که باز آیند. تحف العقول، ص 472»

---------------

حسابرسی به اعمال

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «هرکس از خود حساب بکشد سود می برد و هرکس از خود غافل شود زیان می بیند، و هرکس از آینده اش بیم داشته باشد به ایمنی دست می یابد، و هرکس از حوادث دنیا عبرت بگیرد بینش پیدا می کند، و هرکس بینش پیدا کند مسائل را می فهمد و هرکس مسائل را بفهمد عالم است. بحار الانوار، ج 78، ص 352»

---------------

ارتباط سه چیز با هم در كلام خدا

 

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «خداوند سه چیز را به سه چیز دیگر مربوط کرده است و به طور جداگانه نمی پذیرد. نماز را با زکات ذکر کرده است، هرکس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش پذیرفته نیست. نیز شکر خود و شکر از والدین را با هم ذکر کرده است. از این رو هرکس از والدین خود قدردانی نکند از خدا قدردانی نکرده است. نیز در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده است. بنابراین اگر کسی به خویشاوندانش رسیدگی و احسان ننماید، با تقوا محسوب نمی شود.

عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 258»  

------------

ارتباط با مشروب‌خوار

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌با مشروب‌خوار همنشینی و سلام و علیک نکن. بحار الانوار، ج 66، ص 491»

-------------

بالاترین صفات پسندیده

 

بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد بالاترین صفات پسندیده «‌احسان و اطعام به مردم، و دادرسی از ستمدیده، و رسیدگی به حاجتمندان از بالاترین صفات پسندیده است. بحار الانوار، ج 78، ص 357»  

 

------------

دو صفت حرص و حسادت

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌از حرص و حسادت بپرهیز که این دو، امتهای گذشته را نابود کرد، و بخیل نباش که هیچ مؤمن و آزاده ای به آفت بخل مبتلا نمی شود. بخل مغایر با ایمان است. بحار الانوار، ج 78، ص 346»