احادیثی از امام رضا(ع)

 

راز پوشی در کارها

 

بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون راز پوشی در کارها «‌بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دین و دنیا. روایت شده که افشاگری کفر است و روایت شده کسی که افشای اسرار می کند با قاتل شریک است و روایت شده که هرچه از دشمن پنهان میداری، دوست تو هم بر آن آگاهی نیابد. بحار الانوار، ج 78، ص 347»

------------------

رابطه عبادت با محبت اهل بیت(ع)

بیان حدیثی از امام رضا(ع) پیرامون رابطه عبادت با محبت اهل بیت(ع) «‌مبادا اعمال نیک و تلاش در عبادت را به تکای دوستی آل محمد(ع) رها کنید، و مبادا دوستی آل محمد(ع) و تسلیم برای آنان را به اتکای عبادت از دست بدهید، زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.

 بحار الانوار، ج 78، ص 347»

-----------------

پنج خصلت نیكو

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌پنج چیز است که در هر کس نباشد امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته باش: کسی که در نهادش اعتماد نبینی، و کسی که در سرشتش کرم نیابی، و کسی که در خلق و خوی اش استواری نبینی، و کسی که در نفسش نجابت نیابی، وکسی که از خدایش ترسناک نباشد.

تحف العقول، ص 470»

------------------

عبادت چیست؟ا

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نیست، و همانا عبادت پر اندیشه کردن در امر خداست.

 تحف العقول، ص 466

---------------

 

حق اهل بیت (ع) بر مردم

بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد حق اهل بیت (ع) بر مردم «حضرت به ابی هاشم داود بن قاسم جعفری فرمود: ای داود ما را بر شما به خاطر رسول خدا ص حقی است، و شما را هم بر ما حقی است، هر که حق ما را شناخت رعایت او باید، و هر که حق ما را نشناخت حقی ندارد.

 تحف العقول، ص 471»

----------------

قدر دانستن نعمتهای الهی

 

بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد قدر دانستن نعمتهای الهی «با نعمتها خوش همسایه باشید، که گریز پایند، و از مردمی دور نشوند که باز آیند. تحف العقول، ص 472»

---------------

حسابرسی به اعمال

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «هرکس از خود حساب بکشد سود می برد و هرکس از خود غافل شود زیان می بیند، و هرکس از آینده اش بیم داشته باشد به ایمنی دست می یابد، و هرکس از حوادث دنیا عبرت بگیرد بینش پیدا می کند، و هرکس بینش پیدا کند مسائل را می فهمد و هرکس مسائل را بفهمد عالم است. بحار الانوار، ج 78، ص 352»

---------------

ارتباط سه چیز با هم در كلام خدا

 

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «خداوند سه چیز را به سه چیز دیگر مربوط کرده است و به طور جداگانه نمی پذیرد. نماز را با زکات ذکر کرده است، هرکس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش پذیرفته نیست. نیز شکر خود و شکر از والدین را با هم ذکر کرده است. از این رو هرکس از والدین خود قدردانی نکند از خدا قدردانی نکرده است. نیز در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده است. بنابراین اگر کسی به خویشاوندانش رسیدگی و احسان ننماید، با تقوا محسوب نمی شود.

عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 258»  

------------

ارتباط با مشروب‌خوار

 

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌با مشروب‌خوار همنشینی و سلام و علیک نکن. بحار الانوار، ج 66، ص 491»

-------------

بالاترین صفات پسندیده

 

بیان حدیثی از امام رضا(ع) در مورد بالاترین صفات پسندیده «‌احسان و اطعام به مردم، و دادرسی از ستمدیده، و رسیدگی به حاجتمندان از بالاترین صفات پسندیده است. بحار الانوار، ج 78، ص 357»  

 

------------

دو صفت حرص و حسادت

نقل حدیثی از حضرت علی بن موسی الرضا(ع): «‌از حرص و حسادت بپرهیز که این دو، امتهای گذشته را نابود کرد، و بخیل نباش که هیچ مؤمن و آزاده ای به آفت بخل مبتلا نمی شود. بخل مغایر با ایمان است. بحار الانوار، ج 78، ص 346»