رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان

Loading the player...

ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان (مرگ: ۴۴۶ خورشیدی) دانشمندی ایرانی و از زردشتیان آذربایجان بود که در پایان سده چهارم و نیمهٔ نخست سده پنجم زندگی می‌کرد. وی از شاگردان بسیار سرشناس ابن سینا بود و کتاب المباحثات ابن سینا بیشتر در پاسخ به پرسش‌های اوست. از جملهٔ آثار او التحصیل یا التحصیلات است که آن را به نام دایی خود ابومنصور بهرام بن خورشید بن یزدیار نوشت. او در نوشتن این کتاب از روش استاد خود ابن سینا پیروی کرد و همچنین از آثار او نیز استفاده کرد. این اثر بهمنیار در قرن پنجم و ششم هجری از آثار مهم فلسفی به شمار می‌آمد. از دیگر آثار او رسالة فی مراتب الموجودات و رساله‌ای به نام فی موضوع المعروف بما بعدالطبیعة هستند که هر دو به زبان آلمانی ترجمه شده‌اند.