رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

ابوالحسن اقبال‌آذر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ابوالحسن اقبال‌آذر

 

ابوالحسن فرزند ملا موسی معروف به «اقبال‌السلطان » و «اقبال آذر» خواننده موسیقی ایرانی و صاحب یکی از قوی‌ترین صداها در آواز ایرانی بود.

او در سال ۱۲۴۲خورشیدی در بخش الوند در هفت کیلومتری جنوب قزوین متولد گردید.

آموزش ردیف های موسیقی رانزداستاد جناب قزوینی آموخت.

خوانندگی را درآیین تعزیه خوانی آغازنمودوبه همراه گروه تعزیه ی قزوین برای اجرا بارها در « تکیه ی دولت » تهران ونیز در تبریز تعزیه خوانی نمود.

خوانندگی وی،نمونه ای ازشیوه ی آوازی مکتب قزوین است.

وی درسال ۱۲۷۷هجری خورشیدی برای کاردرشهرداری،ازقزوین به تبریز رفت.

شهریار شاعر معاصر در وصف اقبال آذر غزلی با این مطلع سروده‌است:

گرفت رونق از «اقبال» کار موسیقی              شکفت از گل رویش بهار موسیقی

اقبال در روز دوشنبه سوم اسفند ۱۳۴۹در صد و هفت سالگی به علت نارسایی کبد، در خانه خود در محله اهراب تبریز درگذشت.

 آرامگاه اقبال در گورستان (وادی رحمت) تبریز می‌باشد.

Abulhasan Aqbalazr
Molla, son of Moses Abul-called "Aqbalalsltan" and "Iqbal December" singer and the music was one of the strongest voices in Iranian music.
He joined Sun in 1242, seven kilometers south of Qazvin was born COLD.
Teaching Music with Professor Dr. Ghazvini learned.
Drayyn singing quite Reading Ghaznmvd and with groups of Qazvin quite frequently run "lean state" in Tabriz Tehran Venice can be quite compatible.
His singing, the vocal sample nursing school in Qazvin.
In 1277 AH, he solar Kardrshhrdary, Azqzvyn went to Tabriz.
December lyrical poet Shahriar Iqbal describing the information Srvdhast:
The boom was the "interest" growing spring flowers blossom music music
Iqbal's Persian date Esfand 1349 Third Monday in one hundred and seven years due to liver failure, died at his home in Tabriz ahrabi neighborhood.
  Iqbal's tomb in the cemetery (Wadi Rahmat) Tabriz.

.

{gallery}picproduct/egbal{/gallery}

 


در سایت نگاه بیشتر ببینید