رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

خطبه هاي نماز جمعه شهرستانها - نمایش محتوای صدا

 

 

خطبه هاي نماز جمعه شهرستانها

Loading the player...
      نمازجمعه ، از شيوه هاي زيبا و دلپذير عبادت به شمار مي رود که از سوي دين مبين اسلام به منظور تحقق آرمان هاي اجتماعي، تشريع گرديده است. نمازجمعه علاوه بر اهداف عبادي و تربيتي، رويکردي به حکمتها و مصلحتهاي اجتماعي هم چون وحدت و همدلي، تعاون و برادري، عدالت و انصاف، و صلح و همزيستي دارد.
نمازگزاران هر شهر و ديار، در زمان و مکان معيّن به هم مي پيوندند، و با حضور قلب و رعايت طهارت و نظافت، وبلکه با ظاهري آراسته و عطرآگين، صف هاي خود را استوار مي سازند و به سخنان امام جمعه گوش فرا مي دهند. سخناني که همگان را به تقوا و رستگاري فرا مي خواند، آحاد جامعه را از شرايط و وضعيت يکديگر آگاه مي سازد، ونيرو و توان آنان را جهت رفع مسائل و مشکلات جامعة اسلامي بسيج مي کند. حضرت امام خميني قدس سره درباره نمازجمعه در کتاب تحرير الوسيله چنين مي فرمايد: سزاوار آن است که امام جمعه در خطبه اش مسائل مربوط به مصالح ديني و دنيايي مسلمانان، حوادث خوب و بد و شرايط مساعد و نامساعد جامعة مسلمان، مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي که در استقلال و کيان مسلمانان مؤثر است، و هر آن چه که مسلمانان در معاد و معاش به آن نيازمندند، تذکر دهد. هم چنين شايسته است که امام جمعه، چگونگي رفتار و کردار با کشورها و جامعه هاي غيرمسلمان را با نمازگزاران در ميان گذارد و آنان را از توطئه ها و دخالت هاي برخي کشورهاي بيگانه در امور سياسي و اقتصادي مسلمانان آگاه سازد. خلاصه آن که نمازجمعه و خطبه هاي آن از گردهماييهاي بس عظيم مسلمانان هم چون حج و اعياد فطر و قربان است که از شرايع بسيار مهم اسلام به شمار مي رود.
نظر به اهميت خطبه هاي نمازجمعه و مضمون و محتواي آنها، در احکام نمازجمعه آمده است که گوش کردن مردم به خطبه ها، موافق احتياط و بلکه واجب است. هم چنين اقتضاي احتياط، سکوت و صحبت نکردن در حين ايراد خطبه هاست. هم چنان که توصيه شده است شنوندگان در حال ايراد خطبه ها، روبروي امام بنشينند و روي خود را بيش از آن چه که در نماز جايز است، اين سو و آن سو نگردانند.
 
خطبه هاي روز جمعه
حضرت امام رضا(ع) به نقل از پيامبر اکرم(ص) همچنين مي فرمايد: از آن رو در روز جمعه، خطبه نهاده شده است که جمعه ديدارگاه عمومي و هنگام حضور مردم است. و وسيله اي براي رهبري جامعه که آنان را اندرز دهد، و به طاعت خدا فراخواند، و از گناه بيم دهد، و بدانچه براي مصلحت دين و دنياي آنان خواسته است آگاه سازد؛ و آنان را بدانچه از رويدادها و مخاطرات جهان که سودها و زيان هايي برايشان در بردارد، خبر دهد.
 
صدای مرکز آذربایجان شرقی با تولید این برنامه قصد اطلاع رسانی خطبه های نماز جمعه شهرستان ها را دارد. این برنامه که هر یکشنبه از ساعت 11:30 پخش میگردد خطبه های کامل نماز جمعه شهرستان ها را تحت پوشش قرار میدهد. 
تاریخ تولید: 1396

تهیه کننده: ابوالفضل ابراهیمی

صدابردار: ابوالفضل ابراهیمی