بیست صفر

بیست صفر: اربعین حسینی (روز زیارتی مخصوص حضرت سیدالشهداء)

 

ورود جابربن عبداللّه انصاری به سرزمین کربلا و زیارت قبر امام حسین علیه السلام . (61 ه . ق)

 

ورود اهل بیت سیدالشهداء به کربلای حسینی. (61 ه . ق)

 

در این روز، بنابه روایتی کاروان اهل بیت پس از افشای ماهیت ضداسلامی یزید و حقانیت امام علیه السلام ، به سرزمین کربلا بازگشتند و با جربن عبداللّه انصاری دیدار کردند.