سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

دیوان شوری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دیوان شوری

Loading the player...

میرزا عبدالحسین خان ملقب به قوام العدالة و متخلص به "شوری" از منشیان و سخنوران عهد ناصرالدین شاه قاجار بود.

زادگاهش شهر بخشایش از آبادی های اطراف تبریز است.

وی تحصیلات خود را در تبریز و تهران انجام داد. مردی متدین بود و بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه می کرد . خط خوب و طبعی روان داشت و به سال 1316،پیرامون 70 سالگی در تبریز در گذشت.

آن مرحوم دو پسر داشت به نامهای غلامعلی خان معین الملک و حسن خان و یک دختر به نام اختر الملوک که مادر پروین اعتصامی شاعره ی گرانمایه می باشد.

 دیوان شوری که شامل 9 قصیده،193 غزل، 4 مسمط، ویک ترجیع بند ،3 تضمین ،3 مثنوی،و11 رباعی و یک ساقی نامه می باشد

shori

Mirza Abdul Khan alias Aldalh consistency and known as "shori" Shah Qajar era was secretary and speakers.

Forgiveness from villages around his native city of Tabriz.

He did his studies in Tabriz and Tehran. Religious man and more of their time was spent studying. Good line and natural mental and 1316, about 70 years old died in Tabriz.

The deceased had two sons named Gholam Ali Khan Moin-ul-Mulk and al Akhtar Hasan Khan and a daughter, the mother of the poetess Parvin is precious.

 Court shori which contains 9 ode, sonnet 193, 4 Msmt, and a refrain, 3 guarantee, 3 Masnavi, and 11 quatrains and a butler is a