سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

حیات دوباره دریاچه ارومیه با بارندگی های بهاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حیات دوباره دریاچه ارومیه با بارندگی های بهاری

 

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه آب شور جهان که در سال های گذشته به دلیل خشک سالی های متوالی با پدیده خشک شدن دست به گریبان بود، این روزها همزمان بابارندگی های بهاری شاهد بازگشت تدریجی حیات است.

با بارشهای ماه های اخیر همراه با اقدامات ستاد احیای در یاچه ارومیه موج امید را به نگین فیروزه ای ایران بازگرداند و کشتی به گل نشسته در ساحل دریاچه پس از چند سال تکان خورد.

با افزایش آب دریاچه ارومیه ، شور و هیجان خاصی در بین مردم منطقه به ویژه در بندر شرفخانه بوجود آمده است .

بندر شرفخانه به عنوان بزرگ ترین بندر دریاچه ارومیه با جمعیت هفت هزار نفر در قسمت شمالی دریاچه واقع است.

Revival of the Lake with spring rainfall
Lake Urmia as the world's largest saltwater lake in recent years due to consecutive droughts had to grapple with the phenomenon of drying, Babarndgy spring time these days to see a gradual return to life.
By increasing the lake water, a certain excitement among the people of the region, particularly in Port Sharafkhaneh has arisen.
Sharafkhaneh port, the largest port of the Lake with a population of seven thousand people in the northern part of the lake is located.