شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذانگاهی ظهر 00:10
تکرار مستند 00:20
تکرار شلاله‌لر 00:40
تکرار هنر محفلی 01:00
برنامه شیطان 01:45
تکرار سینمایی مرز 02:00
گوزل دیاریمیز 02:05
دل افروزان 03:30
مستند آفرینش 04:15
ترنم صبحگاهی 05:00
اذانگاهی صبح 05:15
تلاوت ترتیل حزبی 05:45
سرود جمهوری اسلامی/تلاوت/دعای عهد 06:00
سخنرانی 06:10
تلورانس + معرفی برنامه‌ها 06:50
تکرار مجموعه طنز ناخونک 07:00
سحرلر - صبحگاهی (زنده) 07:45
قصه‌های سینما 08:50
روزهای بی‌قراری 09:00
برنامه شیطان + سرود 09:50
سریال در حاشیه 10:00
بارانه 10:45
ائویمیز - خانواده (زنده) 11:00
خبر 12:00
امین امت 13:20
تکرار رهیافت - برنامه اقتصادی 13:35
تکرار حرکت - برنامه در شهر 14:15
انیمیشن شکرستان 14:45
سینمایی مرز 15:00
16:35
اذانگاهی مغرب 17:30
حرف آخر - مشارکتی 18:00
مجموعه طنز ناخونک 18:15
تبریزیم - مشارکتی شهرداری (زنده) 19:00
آگهی + مشارکتی + سرود 19:35
خبر 20:00
قرانلیق یول - ویژه اعتیاد 20:20
گئجه‌لر (زنده) - برنامه شبانه 21:00
تراز (زنده) - برنامه اقتصادی 22:00
خبر 23:00
تکرار سریال در حاشیه 23:30