شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی (تکرار) 01:30
عزاداری شهرستان ها 03:30
اذانگاهی صبح 04:50
ترنم صبحگاهی 05:05
تلاوت ترتیل 05:20
مستند آفرینش 05:40
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:00
سخنرانی صبح 06:15
قانلی توپراق (تکرار) 08:45
خبر 10:00
زاویه (تکرار) 10:10
اذانگاهی ظهر 12:10
دلنوازان 13:45
فیلم سینمایی 14:30
انیمیشن 16:00
یادگیری برتر 16:30
سریال رخصت 17:00
اذانگاهی مغرب 18:00
عافیت 18:30
خبر فارسی 19:30
قانلی توپراق 21:45
خبر آذری 23:00