شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار سریال ساخت ایران 01:00
فیلم سینمایی (تکرار) 02:00
گردشگری 03:30
اذانگاهی صبح 04:00
تکرار سریال در چشم باد 04:30
گردشگری 05:30
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:00
سخنرانی صبح 06:15
ایستگاه ورزش 06:30
پخش سیما 06:45
انیمیشن قصه های تلاب 07:00
ائل سازی ائل سوزی 07:20
سحرلر 07:45
سهندآوا 09:00
خبر 10:00
سریال ساخت ایران 10:10
مسابقه ضد گلوله 11:00
خانواده 12:00
سلسبیل 12:50
اذانگاهی ظهر 13:20
گزیده گولوش 13:35
فیلم سینمایی 14:30
سهند آوا 16:15
یادگیری برتر 17:00
سریال در چشم باد 18:00
اذانگاهی مغرب 18:20
ائل سازی ائل سوزو 18:50
خبر فارسی 19:30
تبریزیم 20:00
گولوش 20:45
خبر آذری 23:00