شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی (تکرار) 02:00
گردشگری 03:30
اذانگاهی صبح 04:00
تکرار سریال در چشم باد 04:30
گردشگری 05:30
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:00
سخنرانی صبح 06:15
سخنرانی 07:00
ائل سازی ائل سوزی 07:20
آفتاب پرده نشین 07:30
حدیث سرو 08:30
سهندآوا 09:00
اذانگاهی ظهر 13:20
یادگیری برتر 17:00
سریال در چشم باد 18:00
اذانگاهی مغرب 18:20
ائل سازی ائل سوزو 18:50
زاویه 19:00
قارانلیق یول 19:05
دلداریمیز 20:00
حرکت 21:30
خبر آذری 23:00