شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس گردشگری 00:30
فیلم سینمایی (تکرار) 01:30
آموزش قرآن 03:00
تلاوت ترتیل 04:30
تفسیر جزء قرآن و ترنم صبحگاهی 05:30
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:00
دعای ندبه 06:15
نغمه ها 07:30
معرفی موسسات قرآنی 07:50
آفتاب پرده نشین 08:00
حدیث سرو 08:30
شادمانه 09:45
کندیمیز تکرار 10:10
سینمایی کودک 10:50
مستند من نباید زنده باشم 12:00
اذانگاهی ظهر 13:20
شکرشکنان 13:40
مستند قالی آذربایجان 17:30
عافیت 18:45
اذانگاهی مغرب 20:35
زاویه 20:50
شهریار ملک 21:30
خبر آذری 23:00
سخنرانی 23:30
سریال آیریلیق 23:50