شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 00:00
شبهای ايران 00:30
مستند دریاها و اقیانوس‌ ها 00:40
سلسبیل (تکرار) 00:50
تکرار سریال ساخت ایران 01:00
فیلم سینمایی (تکرار) 01:30
نمايش راديويي چهل سردار124 02:00
ائل سازی ائل سوزو 03:00
تیک + تقویم غیرت 03:20
مستند (تکرار) 03:40
اذانگاهی صبح 04:00
سریال مریم مقدس (تکرار) 04:30
تلاوت آیاتی از قرآن 04:50
تلاوت آیاتی از قرآن 05:30
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:00
مشارکتی 06:20
ایستگاه ورزش 06:30
پخش سیما 06:45
دیدنی ها 06:50
انیمیشن قصه های تلاب 07:00
انیمیشن یا کارتون 07:10
ائل سازی ائل سوزی 07:20
سحرلر 07:50
کارنامه 08:30
جوالدوز (تکرار) 08:50
سهندآوا 09:00
کندیمیز (تکرار) 09:30
سریال مریم مقدس (تکرار) 10:00
سریال ساخت ایران 10:10
تیک + تقویم غیرت 10:40
خانواده 11:00
خانواده 12:00
سخنرانی کوتاه، تلات آیاتی از قرآن، اذان ظهر، ذکر، دعای روز و نماز 12:10
اذانگاهی ظهر 13:20
چهلچراغ (تکرار) 13:30
گزیده گولوش 13:35
مشارکتی 14:20
نازبالالار 15:00
فیلم سینمایی 16:00
یادگیری برتر 17:00
سریال مریم 18:40
تبریزیم 19:10
خبر فارسی 19:30
خبر 20:00
گولوش 20:45
حرکت 21:20
شامنان سورا 21:30
گئجه لر (زنده) 22:00
خبر آذری 23:00
مشارکتی گاز + جوالدوز 23:30