شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای کمیل 00:15
باکس گردشگری 01:00
فیلم سینمایی (تکرار) 01:30
باکس گردشگری 03:00
اذانگاهی صبح 05:15
تلاوت ترتیل 05:45
اذانگاهی صبح 06:00
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:20
سخنرانی صبح 06:45
سحرلر 08:00
مستند زیبایی های آذربایجان 09:30
خبر استان 10:00
طنز پیشگان 10:10
خانواده 12:00
مسابقه فرمانده 13:00
اذانگاهی ظهر 13:30
راهیان نور 13:45
فیلم سینمایی 14:30
سهند آوا 16:00
شهریمیز 16:30
گول باغچاسی 17:00
خبر فارسی 19:30
اذانگاهی مغرب 19:45
دوبله سریال سه در چهار 20:45
خبر آذری 23:00
خاطره لر 23:45