شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار سریال 00:50
فیلم سینمایی (تکرار) 02:00
گردشگری 03:40
سریال دوبله سه در چهار تکرار 04:00
اذانگاهی صبح 04:25
گردشگری 05:00
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 05:40
سخنرانی صبح 06:05
ترنم صبحگاهی 06:35
حنا دختری در مزرعه 07:00
ائل سازی ائل سوزی 07:20
سحرلر 07:45
مستند 09:00
خبر 10:00
تکرار سریال سن سیز 10:10
گولوش (تکرار) 11:00
خانواده 12:00
اذانگاهی ظهر 13:15
فیلم سینمایی 14:30
سهند آوا 16:10
سریال دوبله سه در چهار 18:00
اذانگاهی مغرب 18:20
قارانلیق یول 18:45
خبر فارسی 19:30
تبریزیم + اذان 19:50
گولوش 20:50
سریال سن سیز 22:00
خبر آذری 23:00