شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال مدینه 00:00
نگارستان 00:30
الف لام میم 01:10
تکرار فیلم سینمایی 01:20
تکرار فیلم سینمایی 01:30
عشق ماند 02:30
تلاوت، ترتیل (زنده و مستقیم) 02:50
عافیت 03:00
اوباشدانلیق (زنده) 03:20
تکرارمستند 03:40
تفسیر جزء قرآن 04:30
تلاوت جزء ترتیل قرآن 04:50
تلاوت آیاتی از قرآن و اذان صبح و تلاوت ترتیل 05:20
ترنم صبحگاهی 05:50
سرود جمهوری اسلامی ایران/تلاوت/دعای عهد 06:00
سخنرانی 06:20
آوا (موسیقی تصویر) 06:40
دعای ندبه 06:50
زکات برکت زندگی 07:40
دل افروزان 08:00
سریال کره‌ای رودخانه ماه 09:30
سخنرانی کوتاه 10:40
آگهی بازرگانی 10:50
فیلم کودک و نوجوانان 11:00
تکرار کندیمیز 12:20
الف لام میم 13:00
تلاوت آیاتی از قرآن / اذان ظهر / ذکر، دعای روز و نماز 13:10
مستند اهل ایمان 13:50
مناجات رمضان 14:20
تفسیر قرآن دکتر آل هاشم (زنده) 14:30
سینمایی 16:00
زاویه (زنده) 17:50
تکرار حرکت 19:10
خبر 19:30
آگهی بازرگانی 19:50
افطارلیق 20:00
آفتاب پرده نشین یا دلداریمیز 20:30
مسیر 21:30
خطبه‌های نماز جمعه 22:00
خبر 23:00
تلورانس + میان برنامه رمضان 23:30