شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آخیر مهلت (تکرار) 00:00
باکس گردشگری 00:30
فیلم سینمایی (تکرار) 01:30
گردشگری 03:00
اذانگاهی صبح 04:00
تلاوت ترتیل 04:30
تفسیر جزء قرآن و ترنم صبحگاهی 04:45
مستند آفرینش 05:15
سرود جهوری اسلامی، تلاوت، دعای عهد 06:00
سخنرانی صبح 06:15
شهریار ایران 06:45
شادمانه 07:00
سحرلر 07:30
سریال فراری از قصر (تکرار) 08:45
ائل سازی ائل سوزو 09:30
خبر 10:00
خانواده 11:00
سلسبیل 12:45
اذانگاهی ظهر 13:30
فیلم سینمایی 14:30
سهند آوا 16:00
سریال فراری از قصر 18:00
شهریمیز 18:45
خبر فارسی 19:30
تبریزیم 20:00
اذانگاهی مغرب 21:00
گئجه لر 21:30
تیک 22:35
خبر آذری 23:00
سخنرانی 23:30
آخیر مهلت 23:45