شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذانگاهی ظهر 00:10
تکرار مستند 00:20
برنامه شیطان 01:45
تکرار سینمایی دزد عروسک‌ها 02:00
دل افروزان 03:30
مستند آفرینش 04:15
ترنم صبحگاهی 05:00
اذانگاهی صبح 05:15
تلاوت ترتیل حزبی 05:45
سرود جمهوری اسلامی/تلاوت/دعای عهد 06:00
سخنرانی 06:10
تلورانس + معرفی برنامه‌ها 06:50
تکرار مجموعه طنز ناخونک 07:00
سحرلر - صبحگاهی (زنده) 07:45
قصه‌های سینما 08:50
مستند عروس ایران 09:00
برنامه شیطان + سرود 09:50
سریال در حاشیه 10:00
بارانه 10:45
ائویمیز - خانواده (زنده) 11:00
خبر 12:00
تکرار تراز - برنامه زنده 12:40
تکرار رهیافت 13:05
تکرار مسیر - برنامه سپاه 13:40
تکرار قرانلیق یول 14:05
انیمیشن شکرستان 14:45
سینمایی دزد عروسک‌ها 15:00
(تکرار) 16:35
اذانگاهی مغرب 17:30
حرف آخر - مشارکتی 18:00
مجموعه طنز ناخونک (تکرار) 18:15
تبریزیم - مشارکتی شهرداری (زنده) 19:00
آگهی + مشارکتی + سرود 19:35
خبر 20:00
یاشیلیق - مشارکتی جهاد کشاورزی 20:20
گئجه‌لر (زنده) - برنامه شبانه 21:00
زاویه (زنده) - برنامه ورزشی 22:00
خبر 23:00
تکرار سریال در حاشیه 23:30