شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اذانگاهی ظهر 00:10
تکرار کندیمیز - برنامه روستا 00:40
تکرار سریال در حاشیه 00:55
برنامه شیطان 01:45
تکرار سینمایی خانه نشین 02:00
دل افروزان 03:30
مستند آفرینش 04:15
ترنم صبحگاهی 05:00
اذانگاهی صبح 05:15
تلاوت ترتیل حزبی 05:45
سرود جمهوری اسلامی/تلاوت/دعای عهد 06:00
سخنرانی 06:10
تلورانس + معرفی برنامه‌ها 06:50
تکرار مجموعه طنز ناخونک 07:00
سحرلر - صبحگاهی (زنده) 07:45
قصه‌های سینما 08:50
مستند عروس ایران 09:00
برنامه شیطان + سرود 09:50
سریال در حاشیه 10:00
بارانه 10:45
ائویمیز - خانواده (زنده) 11:00
خبر 12:00
تکرار از لاک جیغ تا خدا - حجاب و عفاف 13:25
مستند کوتاه 13:55
تکرار دوپینگ 14:15
انیمیشن شکرستان 14:45
سینمایی خانه نشین 15:00
ناز بالالار - ویژه کودک و نوجوان (تکرار) 16:35
اذانگاهی مغرب 17:30
حرف آخر - مشارکتی 18:00
مجموعه طنز ناخونک (تکرار) 18:15
تبریزیم - مشارکتی شهرداری (زنده) 19:00
آگهی + مشارکتی + سرود 19:35
خبر 20:00
رهیافت - برنامه اقتصادی 20:20
گئجه‌لر (زنده) - برنامه شبانه 21:00
مستند شلاله‌لر - آبشارهای استان 22:00
حرکت - برنامه در شهر 22:35
خبر 23:00
موج فوتبال (زنده) 23:30