شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نور آیه‌لری 09:55
خانواده 10:00
استودیو شهر تبریز 10:55
خبر استانی (آذری) 11:00
یادمان باشد - دفاع مقدس 11:10
نور آیه‌لری 11:25
کاشانه مهر 11:35
گام دوم 12:00
استودیو شهر تبریز 12:45
گنجینه 12:50
دعوت 13:00
استودیو شهر تبریز 13:45
نور آیه‌لری 13:50
خبر سراسری 14:00
نور آیه‌لری 14:25
مشکات (قرآنی) 14:30
استودیو شهر تبریز 14:50
نور آیه‌لری 14:55
مسابقه قرآنی فائزون 15:00
استودیو شهر تبریز 15:45
نور آیه‌لری 15:50
صدای ورزش 16:00
استودیو شهر تبریز 16:45
نور آیه‌لری 16:50
خبر استانی (آذری) 17:00
استودیو شهر تبریز 17:15
نور آیه‌لری 17:20
آخشاملار 17:30
خبر استانی (فارسی) 19:00
استودیو شهر تبریز 19:15
یاشاسین جوان‌لیق 19:20
افطارلیق 20:00
نور آیه‌لری 21:20
نمایش رادیویی لشکر خوبان 21:30
ترتیل قرآن کریم از مصلای حضرت امام (ره) 22:00
سخنرانی رمضان 23:30