شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
آوای کتاب 03:00
ترتیل قرآن کریم 04:30
مشکات 05:40
سحرلر 06:30
خبر سراسری 08:00
یک پیام یک ترانه 09:00
خانواده 10:00
خبر استانی 11:00
یادمان باشد دفاع مقدس 11:10
کاشانه مهر 11:35
رله اخبار سراسری 14:00
گلستان 15:30
صدای ورزش 16:00
گفتنی های تاریخ 16:45
اخبار استانی 17:00
نمایش الف 17:30
یاشاسین جوان لیق 18:00
اخبار استانی 19:00
مسابقه قرآنی تبیان 19:15
رحمت سفره سی 20:00
محفل شبانه 22:00
مشکات 23:00
درسهایی از قرآن 23:30