شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
نقطه لر نکته لر 03:30
قول و غزل 04:00
آوای کتاب 04:20
اذان سسی 05:15
ولایت لر حکایت لر 06:05
پیام آوران وحی 06:30
دعای ندبه 07:15
خبر سراسری 08:00
قند و عسل 08:30
رله لبخند ایرانی 09:00
دعوت 12:00
رله اخبار سراسری 14:00
سخنرانی مهدویت 15:30
حق الناس 15:40
قند و عسل 16:00
اخبار استانی 17:00
سبک زندگی نهج البلاغه 17:15
اذانگاهی مغرب 17:20
آخشاملار 17:40
قند و عسل 20:30
رله خبر سراسری 21:00
درسهایی از قرآن 23:30