شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعوت 00:00
شب های ایران 00:30
گنجینه 00:50
نمايش راديويي چهل سردار124 02:00
برنامه موسیقیایی 30000413 02:35
نقطه لر نکته لر 03:30
سر نی 03:40
قول و غزل 04:00
آوای کتاب 04:20
قول و غزل 04:46
مشکات 05:03
اذان سسی 05:15
برنامه اذان سسي (12) 05:23
سرود ملي 06:23
ایستگاه ورزش 06:25
سحرلر 07:00
صلوات خاصه امام رضا(ع) 07:58
اخبار شبكه سراسري 08:00
شهريميز 08:35
يک پيام يک ترانه 09:00
خانواده 10:00
اخبار استاني 11:00
حدیث حماسه (ویژه چهلمین سال انقلاب) 11:10
اقتصاد پویا 11:35
دعوت 12:00
اوز به اوز 13:00
اخبار شبكه سراسري 14:00
صد داستان 14:30
مشکات تکرار 15:00
مسابقه ستاره ها 15:30
صداي ورزش 16:00
گفتنی های تاریخ 16:45
اخبار استاني 17:00
اذانگاهی مغرب 17:20
آخشاملار 17:25
آخشاملار 17:30
اخبار استاني 19:00
یاشاسین جوان لیق 19:20
کندیمیز 20:00
قندوعسل 20:30
برنامه موسیقیایی 30000413 21:00
نمایش رادیویی 21:30
نمایش رادیویی 21:35
برنامه 30000413 22:00
سخنرانی حجه الاسلام فرحزاد 23:00
گولوستان 23:30