شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
اذان سسی 03:30
مشکات 04:30
خیال پرده لری 04:50
آوای کتاب 05:30
قول و غزل 05:50
سحرلر 06:30
خبر سراسری 08:00
اقتصاد پویا 08:30
یک پیام یک ترانه 09:00
خانواده 10:00
خبر استانی 11:00
پارلاق اولدوزلاری 11:10
کاشانه مهر 11:35
رله اخبار سراسری 14:00
قند پارسی 15:00
صدای ورزش 16:00
گفتنی های تاریخ 16:45
اخبار استانی 17:00
مسابقه ستاره ها 17:30
یاشاسین جوان لیق 18:00
اخبار استانی 19:00
آخشاملار 19:30
محفل شبانه 22:00
مشکات 23:00
دعای کمیل 23:30