شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
رله خبر سراسری رادیو ایران 00:00
شب های ایران 00:30
نمایش رادیویی 02:00
نقطه لر نکته لر 02:30
عشق ماند 03:30
آوای کتاب 04:00
اذان سسی (ویژه اذان صبح) 04:30
سخنرانی صبح 05:30
خبر سراسری 08:00
خبر استانی 11:00
آخرت ذخیره سی 11:35
رله اخبار سراسری 14:00
اخبار استانی 17:00
اخبار استانی 19:00
رله اخبار سراسری 21:00
نمایش رادیویی 21:30
گئجه لر 22:00
دعای کمیل 23:30