alt
«سالم انسان» با هدف بررسی ابعاد مختلف سلامتی انسانها، چه از منظر فردی و چه از منظر اجتماعی و روانی با دعوت از کارشناسان به این موضوعات می پردازد. این برنامه روزهای پنجشنبه به صورت زنده  و تکرار آن جمعه ها از ساعت 10:45 پخش می شود.
alt
خانواده به عنوان نهاد محورى جامعه است که رشد و شكوفايى اين نظام محبوب و بى بديل، مرهون شناخت و رعايت دقيق حقوق هر يك از اعضاى آن نسبت به يكديگر است. در راستای تبیین نقش این نهاد مقدس، «خانواده» هر روز از ساعت 9 صبح میهمان شنوندگان محترم رادیو تبریز است.

 

خواننده : حسین ملکی زاده